Stipendije za studente - TOEFL i IELTS – sličnosti i razlike
 

TOEFL i IELTS – sličnosti i razlike

https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/10/toefl_i_ielts_ispiti_slicnosti_i_razlike.jpg

TOEFL (Test of English as foreign language) je test engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija predviđaju položen TOEFL ispit

IELTS (International English Language Testing System) test je osmišljen da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik zvanične komunikacije. Univerziteti i poslodavci u mnogim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.

TOEFL i IELTS su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje nivo znanja engleskog jezika. Ono što im je zajedničko je to da ne mogu da se polože ili padnu, nego se na osnovu osvojenog broja poena tumače rezultati, odnosno vidi se na kojem je nivou nečije znanje jezika. Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita pa je u tom slučaju svejedno za koji ćete se odlučiti da polažete, ali neke ustanove su isključive i traže samo IELTS ili samo TOEFL. Zbog toga se treba informisati na vreme kako biste bili sigurni da se prijavljujete za polaganje pravog ispita. Bitno je znati i da su rezultati oba ispita validni dve godine od datuma polaganja.

TOEFL i IELTS imaju četiri dela i testiraju četiri jezičke kompetencije – čitanje, slušanje, pisanje i govor. Razlikuju se u načinu polaganja u smislu da se TOEFL polaže isključivo putem kompjutera (čak se i usmeni deo snima kao odgovor na nešto što ste pročitali ili odslušali, a ne razgovara se sa ispitivačem), dok se IELTS polaže na papiru i piše se rukom, izuzev u nekim ispitnim rokovima kada ga je moguće polagati putem kompjutera. U svakom slučaju se na usmenom delu IELTS ispita razgovara sa ispitivačem.

Polaganje TOEFL ispita traje oko 4 sata, a IELTS ispita 2,5 sata, s tim da usmeni deo IELTS ispita koji traje 15-ak minuta ne mora da bude istog dana kao i pismeni deo. Polaganje je obično subotom za oba ispita.

Za TOEFL ispit se prijavljuje i plaća isključivo putem Interneta, na sajtu, a IELTS ispit uplatom u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu. Cena im je slična – 180 $ je TOEFL, a 18 500 dinara IELTS. Rezultati ispita su dostupni dve nedelje nakon polaganja (15 dana je potrebno za TOEFL i 13 dana za IELTS).

Pripremni kursevi za IELTS i TOEFL jednako traju i fond časova je isti, a razlikuju se udžbenici i materijal koji se koristi tokom kursa jer su prilagođeni konkretnom ispitu. Program pripreme za TOEFL je zahtevniji i potrebno je veoma dobro predznanje da biste se pripremali po programu za taj ispit. Za IELTS pored zahtevnijeg programa postoji i program pripreme koji je primereniji nižem nivou znanja pa je stoga preporučljiv onima koji zbog slabijeg predznanja ne mogu da prate pripremu za TOEFL, a svejedno im je koji ispit polažu.

Saznaj kako možeš da dobiješ stipendiju za učenjenje stranih jezika klikom OVDE.

Pročitaj još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrij jezičke zanimljivosti klikom na KORISNE TEKSTOVE.