Sličnosti i razlike između TOEFL i IELTS ispita
 

SLIČNOSTI I RAZLIKE
IZMEĐU TOEFL I IELTS
ISPITA

https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/12/Slicnosti-i-razlike-TOEFL-i-IELTS-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/12/Slicnosti-i-razlike-TOEFL-i-IELTS-2.png

TOEFL i IELTS su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje trenutni nivo znanja engleskog jezika. Ono što im je zajedničko je to da kandidati ne mogu da polože ili ne polože date ispite, već mogu da osvoje određen broj poena tj. dobiju odgovarajuću ocenu. Polaganje datih ispita se smatra uspešnim ukoliko kandidat osvoji onaj broj poena tj. dobije onu ocenu koja se traži od strane željenog fakulteta kao uslov za upis na isti. Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita pa je u tom slučaju svejedno za koji ćete se odlučiti, ali neke ustanove su isključive i traže samo IELTS ili samo TOEFL. Zbog toga se treba informisati na vreme kako biste bili sigurni da se prijavljujete za polaganje pravog ispita. Bitno je znati i da su rezultati oba ispita validni dve godine od datuma polaganja.

TOEFL i IELTS ispiti  imaju četiri dela i testiraju četiri jezičke kompetencije – razumevanje pročitanog teksta (Reading), razumevanje odslušanog teksta (Listening), pisano izražavanje (Writing) i usmeno izražavanje (Speaking). Razlikuju se u načinu polaganja. TOEFL ispit se polaže isključivo putem kompjutera (čak se i usmeni deo, koji obično ima formu ličnog razgovora sa ispitivačem, pri polaganju TOEFL ispita snima i predstavlja odgovor na nešto što ste prethodno pročitali ili odslušali), dok se IELTS polaže na papiru, izuzev u nekim ispitnim rokovima kada ga je moguće polagati putem kompjutera. U svakom slučaju se na usmenom delu IELTS ispita razgovara sa ispitivačem.

Polaganje TOEFL ispita traje oko 3 sata, a IELTS ispita 2,5 sata, s tim da usmeni deo IELTS ispita koji traje 15-ak minuta ne mora da bude istog dana kao i pismeni deo. Polaganje je obično subotom za oba ispita. Za TOEFL ispit se prijavljivanje i uplata vrše isključivo putem Interneta, na sajtu www.toefl.org, a za IELTS ispit uplatom u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu. Cena im je slična – 200 $ je TOEFL, a 25 000 dinara IELTS. Rezultati ispita su dostupni dve nedelje nakon polaganja (15 dana je potrebno za TOEFL i 13 dana za IELTS).

TOEFL i IELTS pripremni kursevi u našem Centru jednako traju i fond časova je isti, a razlikuju se udžbenici i materijali koji se koriste tokom kursa jer su prilagođeni konkretnom ispitu. Program pripreme za TOEFL je zahtevniji i potrebno je veoma dobro predznanje da biste se pripremali po programu za taj ispit. Za IELTS – pripremni kurs pored zahtevnijeg programa postoji i program pripreme koji je primereniji nižem nivou znanja pa je stoga preporučljiv onima koji zbog slabijeg predznanja ne mogu da prate pripremu za TOEFL, a svejedno im je koji ispit polažu.