Simulacije ispita
 

SIMULACIJE
ISPITA

https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/12/Simulacija-ispita-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/12/Simulacija-ispita-2.png

Svaki pripremni kurs, kao svoj neizostavan deo, uključuje i simulacije ispita za koji se polaznici pripremaju. Te simulacije omogućavaju polaznicima da već tokom samog kursa budu u prilici da se susretnu sa formatom zadataka koji ih očekuju na ispitu, u realnom vremenu koji svaki od delova ispita podrazumeva. Nakon simulacija, polaznici će dobijati povratnu informaciju o svom rezultatu, kao i savete profesora za poboljšanje učinka i bolji rezultat na ispitu. Zahvaljujući tome, svaki polaznik će u potpunosti biti pripremljen da na samom ispitu ostvari svoj maksimum.

SIMULACIJE FCE, CAE I CPE ISPITA

Prilikom simulacija ovih Kembridžovih ispita, polaznici će provežbavati zadatke i za pismeni i za usmeni deo ispita. Kako usmeni ispit podrazumeva i odgovaranje u paru sa drugim polaznikom, uz razmenu mišljenja i diskusiju, i tokom samih simulacija polaznici će imati priliku da provežbaju taj vid komunikacije i pripreme se za ono što ih i na samom ispitu očekuje.

SIMULACIJE IELTS ISPITA

U zavisnosti od modula IELTS ispita koji polaznik treba da polaže, simulacija ispita će obuhvatiti ili opšti (GENERAL) ili akademski (ACADEMIC) test. Tako će polaznik tačno znati koje vrste pitanja i kojim sledom može da očekuje, kao i da iskusi usmeno testiranje koje predstoji.

SIMULACIJE TOEFL ISPITA

Kako je TOEFL ispit koji se polaže na računaru, zahvaljujući CD-ROM-u koji prati udžbenik za pripremu i koji nakon instalacije pruža jasan doživljaj samog ispita, polaznicima ni ovaj ispit, specifičan po svoj formi i zahtevan po tipu zadataka, neće biti nepoznanica.

SIMULACIJE GOETHE ISPITA

Radi sticanja potpunog uvida u ono što kandidate očekuje pri polaganju, simulacije ispita će obuhvatiti i pismeni i usmeni deo ispita, uz dodatno detaljno provežbavanje onih delova ispita koji su najveći izazov i potencijalni problem za svakog kandidata ponaosob.

Simulacije ispita se redovno održavaju tokom pripremne nastave, a njihov broj varira u zavisnosti od dužine trajanja pripreme, kao i konkretnog ispita za koji se polaznici pripremaju. Pored simulacija ispita na samim časovima, polaznicima je na raspolaganju naša podrška u vidu dodatnih primera ispita koje mogu i samostalno da koriste i provežbavaju u slobodno vreme, tokom ili odmah nakon završetka pripremnog kursa.