priprema za toefl ispit
pripremni kursevi

TOEFL ispit je međunarodno priznati ispit, validan dve godine nakon polaganja. Služi kao dokaz vladanja engleskim jezikom prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, seminare ili konferencije, ali i prilikom konkurisanja za iseljeničku vizu.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  je američki ispit iz engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu, kako američkih koledža i univerziteta, tako i evropskih, a takođe i mnogi inostrani programi za davanje stipendija podrazumevaju položen TOEFL ispit. Ovoje, dakle, ispit koji testira sposobnost kandidata da prati nastavu i učestvuje u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku. Fakulteti sami određuju minimalni neophodan broj bodova na TOEFL testu potreban za upis, a prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva prilično visok nivo znanja engleskog jezikai ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama. TOEFL sertifikat validan je dve godine od trenutka njegovog izdavanja. Za dodatne informacije o tome kako ovaj ispit izgleda, kliknite ovde

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Pre početka nastave obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrdjuje postojeće predznanje i na koju od 4 kompetencije treba staviti akcenat, s obzirom da TOEFL ima različite varijetete namene. Grupe se formiraju prema Diagnostic Testu koji utvrđuje jače i slabije strane polaznika u odnosu na 4 kompetencije (čitanje, slušanje, pisanje i govor), a na osnovu kojih će se prilagođavati dodatni materijal i domaći zadaci svakom polazniku pojedinačno. Udžbenik po kome će se vršiti priprema je specijalno namenjen pripremi za polaganje TOEFL-a putem Interneta, što i jeste način polaganja koji je moguć u našoj zemlji. Sem osnovnog udžbenika koristiće se i dodatni didaktički materijali za ponavljanje i utvrđivanje vokabulara i gramatike primerenih ovom nivou znanja, a u skladu sa potrebama polaznika kursa. Nastava se održava u malim, mentorskim grupama polaznika,  jednom nedeljno (vikendom, subotom ili nedeljom) u trajanju od 150 minuta.

POLAGANJE ISPITA

Budući da TOEFL ispit utvrđuje na kom nivou možete da razumete govor, pisani tekst, da govorite i da pišete na engleskom jeziku, i sam test obuhvata sve te celine:

  • čitanje, slušanje, a zatim izgovaranje odgovora na pitanje
  • slušanje, a potom odgovaranje na pitanje
  • čitanje, slušanje, a zatim pisanje odgovora na pitanje

Čitanje3 do 5 pasusa, svaki pasus zahteva odgovaranje na 12 do 14 pitanja60-100
minuta
Slušanje4 do 6 predavanja, posle svakog predavanja odgovaranje na 6 pitanja 2 do 3 razgovora, posle svakog razgovora odgovaranje na 5 pitanja60 - 90 minuta
Odmor10 minuta
Govor2 nezavisna i 2 integrisana zadatka20 minuta
PisanjeJedan nezavisni i jedan integrisani zadatak50 minuta

Izgled ispita

Ceo ispit traje 3,5 do 4 sata i u našoj zemlji ga je moguće polagati jedino putem kompjutera (IBT – internet based test). To je nova generacija TOEFL testa uvedena 2005. godine u SAD-u, a 2006. u Srbiji. Kako taj novi test uključuje i govorni deo, kandidati će morati da koriste slušalice i mikrofon. Odgovori se digitalnim putem snimaju, a potom šalju u centralu gde se ocenjuju. U našoj zemlji ispit je moguće polagati u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Subotici. U Beogradu se ispit polaže u prostorijama Međunarodnog akademskog centra u ulici Decanska 12 i u Institutu za strane jezike u Jovanovoj ulici. Termini polaganja ispita se mogu pronaći na sajtu www.toefl.org (na ovom sajtu se i vrši prijavljivanje za polaganje ispita) kao i www.iacbg.org , a u proseku se organizuju jednom nedeljno ili jednom mesečno i poželjno je prijaviti se putem sajta bar 2 meseca ranije da biste sigurno obezbedili sebi mesto. Cena ispita je $200.

REZULTATI ISPITA

Ocenjivanje TOEFL testa je objektivno i nepristrasno i vrše ga ovlašćeni stručnjaci. Kandidati će rezultate moći da vide putem Interneta 13 dana posle polaganja ispita, a kopije rezultata će primati i putem pošte. Koledži i univerziteti će takođe rezultate moći da vide putem Interneta, ali će ih primati i na dosadašnji način. Ne dobijate ocenu da li ste ispit položili ili niste. Svaki univerzitet ili koledž individualno određuje koliki broj bodova je potreban za upis. Dok će većina univerziteta zahtevati između 53 i 80 poena, za studiranje na nekim bićete primljeni i sa manje od 45 poena, a na nekim ćete morati da imate više od 100. Primera radi, da biste mogli da studirate na Arizona State University, potrebno je 83 poena, za univerzitet u Ženevi (Université de Genève) 92 poena, a da biste studirali pravo na Berkliju, 100 poena. Zbog toga je neophodno da se na vreme informišete o potrebnom broju bodova za upis na željeni fakultet kako biste na vreme počeli da se pripremate i da radite na poboljšanju svojih jezičkih veština. Na ispitu je moguće osvojiti od 0 do 120 poena, s tim da svaki deo (čitanje, slušanje, govor i pisanje) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela moguće je osvojiti od 0 do 5 poena, a potom se taj broj konvertuje da se izrazi učinak od 0 do 30 poena.

Rezultati TOEFL ispita važe 2 godine budući da se vremenom menja nivo znanja jezika.

Opšte informacije o TOEFL pripremnom kursu u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu:

✔ početak nastave – polovinom januara 2020.
✔ ukupni fond kursa – 32 ili 64 školska časa
✔ trajanje kursa – 2,5 ili 5 meseci
✔ tempo rada – 1 x nedeljno po 150 minuta
✔ nastava se održava uglavnom vikendom (subotom ili nedeljom), ali postoje termini i tokom nedelje (o čemu se možete informisati kod savetnika za upis na telefon 011 33 74 075)
✔ nastava se održava u nastavnom centru Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46)
✔ radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, u proseku od 6 do 8 đaka u grupi

Vrsta ispita:Predznanje na nivou:Nastavni fond:Trajanje kursaCena:Akcijska cena:
TOEFLB2, C164 školska časa

32 školska časa
5 meseci

2,5 meseci
289 €

199 €
219 €

159 €
Vrsta ispita:TOEFL
Predznanje na nivou:B2, C1
Nastavni fond:64 školska časa

32 školska časa
Trajanje kursa5 meseci

2,5 meseci
Cena:289 €

199 €
Akcijska cena:219 €

159 €

U cenu TOEFL pripremnog kursa je uključeno:

✔ upis na pripremni kurs za TOEFL ispit
✔ polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
✔ pohađanje pripremnog kursa
✔ redovne konsultacije sa profesorima
✔ osiguranje polaznika tokom trajanja pripremnog kursa
✔ celokupan prateći nastavni materijal (redovni i vanredni domaći zadaci, kontrolni i probni testovi…)
✔ osnovni udžbenik sa primerima i modelima ispita nije uračunat u cenu
✔ polaganje kontrolnih ispita i ispita simulacije polaganja ispita (pismenih i usmenih)

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema Equilibrio u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja zbog nepreciznosti i nepouzdanosti ovakve vrste testa, jer ona ne bi omogućila formiranje grupa polaznika homogenih po nivou znanja.

Prilikom prijave na TOEFL pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrđuje postojeće predznanje.

Procenat uspešnosti naših polaznika pri polaganju TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ispita:98,3%

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

✔  kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst

✔ slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad

✔ učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave

✔radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

Pogledajte utiske polaznika TOEFL kurseva klikom OVDE

Pročitajte najčešća pitanja polaznika pripremnih kurseva

Za prijave i dodatne informacije možete kontaktirati našeg savetnika za upis na 069 33 73 597 (10 – 17h), 011 33 74 075.

Na ovaj kurs mozete se prijaviti popunjavanjem online formulara klikom na PRIJAVA

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.