Pripremni kurs za IELTS ispit Beograd
pripremni kursevi

IELTS ispit je međunarodno priznati ispit, validan dve godine nakon polaganja istog. Služi kao dokaz vladanja engleskim jezikom prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, seminare ili konferencije, ali i prilikom konkurisanja za iseljeničku vizu.

IELTS (International English Language Testing System) ispit osmišljen je tako da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik jezik zvanične komunikacije. Test je zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia, i jedini je test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika. Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene znanja engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine: razumevanje odslušanog teksta (Listening), rezumevanje pročitanog teksta (Reading), pisano izražavanje (Writing), usmeno izražavanje (Speaking). Univerziteti i poslodavci širom Evrope, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o stepenu poznavanja engleskog jezika. Test je prihvaćen i od strane različitih profesionalnih tela, imigracionih službi i drugih vladinih agencija. IELTS sertifikat validan je dve godine od trenutka njegovog izdavanja.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prilikom prijave za ovaj pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrdjuje postojeće predznanje. Na kursu će se temeljno provežbavati sve one jezičke kompetencije koje se testiraju na samom IELTS ispitu, a to su čitanje, slušanje, govor i pisanje. Udžbenik po kome će se vršiti priprema je specijalno namenjen pripremi za polaganje ovog ispita. Sem osnovnog udžbenika koristiće se i dodatni didaktički materijali za ponavljanje i utvrđivanje vokabulara i gramatike primerenih ovom nivou znanja, a u skladu sa potrebama polaznika kursa. Nastava se održava u malim, mentorskim grupama polaznika,  jednom nedeljno (vikendom, subotom ili nedeljom) u trajanju od 150 minuta.

POLAGANJE ISPITA

Postoje dva nivoa testa IELTS – Academic i General Training. Preporučujemo da se pre prijave za ispit raspitate u okviru institucije za koju se prijavljujete koji nivo treba da polažete i koju prosečnu ocenu treba da postignete. IELTS Academic Module nivo treba da pokaže da li je kandidat spreman za studije na diplomskom ili postdiplomskom nivou, na engleskom jeziku, a upis studenata zavisi od rezultata ovog testa. IELTS General Training Module je nivo koji određuje da li kandidat poseduje osnovne veštine za snalaženje u širokom društvenom i obrazovnom kontekstu. General Training je namenjen kandidatima koji žele da, u sredini u kojoj je engleski, jezik zvanične komunikacije, završe srednju školu, rade, pohađaju kurseve koji nisu na nivou univerzitetskog obrazovanja, ili žive u Australiji, Kanadi i Novom Zelandu.

Testom se vrši provera četiri jezičke veštine: slušanja, čitanja, pisanja i govora. Pošto za čitanje i pisanje postoji mogućnost izbora nivoa (Academic ili General Training), kandidat je obavezan da unapred obavesti Odeljenje za ispite o svom izboru.

Slušanje je deo testa koji traje oko 30 minuta. Sastoji se od 40 pitanja, snimljenih na cd koji kandidati slušaju samo jednom. U toku testa, kandidat ima vremena da pročita pitanja, odgovori na njih i proveri odgovor koji je uneo. Kandidati unose odgovore u Question Paper dok slušaju, a kada se snimak završi, imaju 10 minuta da prebace odgovore na Answer Sheet. Kandidatima nije dozvoljeno dodatno vreme za unošenje odgovora. Na snimcima se koriste različiti dijalekti engleskog jezika, što odražava internacionalnu upotrebu IELTS testa.

Čitanje je deo testa koji traje 60 minuta. Svi odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet tokom trajanja testa. Nema dodatnog vremena za unošenje odgovora.

Pisanje je deo testa koji traje 60 minuta. Odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet. Beleške nisu prihvatljive kao odgovori. Kandidati treba da znaju da će na ocenu uticati ukoliko njihovi zadaci imaju manje reči od zahtevanog minimuma.

Govor je usmeni deo testa traje od 11-14 minuta, predstavlja konverzaciju sa ispitivačem i snima se. Polaganje testa je organizovano u dva dela – slušanje, čitanje i pisanje se održavaju istog dana, dok usmeni deo ispita može da bude organizovan ili istog dana ili u periodu do sedam dana pre ili posle testa.

Polaganje ispita u našoj zemlji organizuje Britanski savet.

REZULTATI ISPITA

Kandidati svoje rezultate mogu da podignu u centru u kojem su polagali ispit, 13 dana nakon polaganja. Važnost rezultata je dve godine. Bodovanje testa je označeno poenima od 0 do 9. Institucija (ambasada ili univerzitet) koja od kandidata traži polaganje testa iz engleskog jezika, određuje i broj poena koji kandidat treba da postigne. Svaki deo testa se posebno ocenjuje, a Overall Band Score je krajnja ocena i predstavlja prosek ocena sva četiri dela testa. Veliki broj sigurnosnih mera obezbeđuje autentičnost rezultata (Test Report Form), koji mogu da verifikuju Cambridge ESOL, Britanski savet i IDP Education Australia: IELTS Australia. Sve tri institucije, takođe, zadržavaju pravo da ponište bilo koji IELTS Test Report Form u slučaju pokušaja izmene rezultata ili zloupotrebe informacije koje sadrži.

Opšte informacije o IELTS pripremnom kursu u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu:

✔ početak nastave – polovinom januara 2020.
✔ ukupni fond kursa – 64 školska časa
✔ trajanje kursa – 2,5 i 5 meseci
✔ tempo rada – 1 x nedeljno po 150 minuta
✔ nastava se održava uglavnom vikendom (subotom ili nedeljom), ali postoje termini i tokom nedelje (o čemu se možete informisati kod savetnika za upis na telefon 011 33 74 075)
✔ nastava se održava u nastavnom centru Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46)
✔ radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, u proseku od 6 do 8 đaka u grupi

Vrsta ispita:Predznanje na nivou:Nastavni fond:Trajanje kursaCena:Akcijska cena:
IELTSB1, B2, C164 školska časa

32 školska časa
5 meseci

2,5 meseci
289 €

199 €
219 €

159 €
Vrsta ispita:IELTS
Predznanje na nivou:B1, B2, C1
Nastavni fond:64 školska časa

32 školska časa
Trajanje kursa5 meseci

2,5 meseci
Cena:289 €

199€
Akcijska cena:219 €

159€

U cenu IELTS pripremnog kursa je uključeno:

✔ upis na pripremni kurs za IELTS ispit
✔ polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
✔ pohađanje pripremnog kursa
✔ redovne konsultacije sa profesorima
✔ osiguranje polaznika tokom trajanja pripremnog kursa
✔ celokupan prateći nastavni materijal (redovni i vanredni domaći zadaci, kontrolni i probni testovi…)
✔ osnovni udžbenik sa primerima i modelima ispita nije uračunat u cenu
✔ polaganje kontrolnih ispita i ispita simulacije polaganja ispita (pismenih i usmenih)

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema Equilibrio u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja zbog nepreciznosti i nepouzdanosti ovakve vrste testa, jer ona ne bi omogućila formiranje grupa polaznika homogenih po nivou znanja.

Prilikom prijave na IELTS pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrđuje postojeće predznanje.

Procenat uspešnosti naših polaznika pri polaganju IELTS (International English Language Testing System) ispita:98,6%

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

✔  kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst

✔ slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad

✔ učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave

✔radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

 

Pogledajte utiske polaznika IELTS kurseva klikom OVDE

Pročitajte najčešća pitanja polaznika pripremnih kurseva

Za prijave i dodatne informacije možete kontaktirati našeg savetnika za upis na 069 33 73 597 (10 – 17h), 011 33 74 075.

Na ovaj kurs mozete se prijaviti popunjavanjem online formulara klikom na PRIJAVA

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.