Pripremni kurs za cae ispit Beograd
pripremni kursevi
Pripremni kurs za polaganje CAE ispita omogućava vam da spremite i položite ovaj ispit i na taj način dobijete potvrdu o svom nivou znanja koja se traži na većini univerziteta engleskog govornog područja, u svetskim kompanijama (pri prijavljivanju za posao i praksu) ili pri konkurisanju za neke od stipendija.

CAE Cambridge English: Advanced ili CAE (Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Ovaj sertifikat predstavlja dokaz da znanje engleskog jezika polaznika zadovoljava apsolutno sve standarde koji se očekuju od jednog profesionalaca u korporativnom i poslovnom okruženju ili od studenata u jednom akademskom okruženju, tj. na osnovnim i master univerzitetskim studijama. Samim tim, ovaj ispit namenjen je svim studentima koji žele da započnu ili nastave studije u inostranstvu, kao i poslovnim ljudima koji žele da imaju dokaz o izuzetno visokom stepenu vladanja jezičkim kompetencijama na engleskom jeziku, a kao podršku radnoj biografiji ili kao odgovor na zahtev sve većeg broja poslodavaca na tržištu koji od svojih zaposlenmih zahtevaju polaganje upravo CAE ispita. CAE sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža u svetu, kao i najvećih svetksih kompanija, ako što su: MICROSOFT, COCA-COLA, SONY, BOSCH, DHL, NOKIA, SIEMENS, ADIDAS itd.

Od kandidata koji polažu ovaj međunarodno priznati ispit se očekuje da mogu da koriste jezičke strukture sa lakoćom i spontano, da su svesni veze između jezika i kulture u kojoj dati jezik postoji kao i relevantnog stila izražavanja u zavisnosti od vrste komunikacije, što znači da su u stanju da prilagode stil izražavanja raznolikim društvenim situacijama i da izraze svoje mišljenje i učestvuju u diskusijama na kulturno prihvatljiv način. Oni mogu da koriste jezik na kreativan način sa sposobnošću da odgovore adekvatno na nepredviđene kao i predvidive situacije i to koristeći duge i složene iskaze. Od kandidata se očekuje da su sposobni da se pridržavaju jedne pravopisne varijante (britanska ili američka varijanta), a ne da se prebacuju iz jedne na drugu. Oko 80% kandidata su mlađi od 25 godina i ovaj ispit polažu radi upisa na fakultet u zemljama engleskog govornog područja, radi posla ili iz drugih razloga.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prilikom prijave za ovaj pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrdjuje postojeće predznanje. Na kursu će se temeljno provežbavati sve one jezičke kompetencije koje se testiraju na samom CAE ispitu, a to su čitanje, slušanje, upotreba engleskog jezika, govor i pisanje. Udžbenik po kome će se vršiti priprema je specijalno namenjen pripremi za polaganje ovog ispita. Sem osnovnog udžbenika koristiće se i dodatni didaktički materijali za ponavljanje i utvrđivanje vokabulara i gramatike primerenih ovom nivou znanja, a u skladu sa potrebama polaznika kursa. Nastava se održava u malim, mentorskim grupama polaznika,  jednom nedeljno (vikendom, subotom ili nedeljom) u trajanju od 150 minuta.

POLAGANJE ISPITA

CAE (Certificate in Advanced English) je međunarodno priznat ispit engleskog jezika koji je u našoj zemlji moguće polagati u Beogradu (British Council, Terazije 3), Novom Sadu, Nišu, Somboru, Subotici, Kragujevcu i Čačku. Ispit se održava nekoliko puta godišnje, a diploma koju stičete nakon položenog ispita je trajno validna i možete je iskoristiti prilikom prijave za stipendije, studije u inostranstvu, konkursa za posao i sl. u velikom broju zemalja i institucija.

Ispit se sastoji iz 4 dela:

Čitanje i upotreba engleskog jezika traje 90 minuta i od kandidata se očekuje da mogu da razumeju tekstove iz časopisa, novina, brošura itd. kao i da demonstriraju različite tehnike čitanja kao što su čitanje radi dobijanja najopštije informacije, čitanje radi pronalaženja posebne informacije, donošenje zaključaka na osnovu konteksta kao i sposobnost izbora odgovarajuće informacije radi obavljanja datog zadatka. Takođe se testira poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika.

Pisanje traje 90 minuta i od kandidata se očekuje da napiše sastav, poštujući zadatu situaciju od toga kome se piše do razloga zbog čega se piše. Jedan zadatak je obavezan dok se drugi bira od četiri ponuđena.

Razumevanje traje oko 40 minuta i od kandidata se očekuje da razume tekst u celini, njegove detalje kao i stav govornika. Tekstovi su u formi najava, govora, radio izveštaja itd. Zadato je 30 pitanja koji variraju po tipu počev od višestrukog izbora do višestrukog spajanja ili dopunjavanja beleški ili rečenica.

Usmeni deo traje oko 15 minuta, obično u paru sa još jednim kandidatom. Kandidat treba da pokaže lepezu usmenih umeća od ispoljavanja sopstvenog stava do sposobnosti za pregovaranje na društveno prihvatljiv način.

Testovi stižu iz Kembridža zapečaćeni i nakon ispita se šalju komisiji nazad na analizu. Rezultati ispita stižu oko 6 nedelja nakon polaganja ispita. Prolazne ocene su A, B i C pri čemu je A najviša, a C najniža. Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.

Opšte informacije o CAE pripremnom kursu u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu:

✔ početak nastave – polovinom januara 2020.
✔ ukupni fond kursa – 50  školskih časova
✔ trajanje kursa – 4 meseca
✔ tempo rada – 1 x nedeljno po 150 minuta
✔ nastava se održava uglavnom vikendom (subotom ili nedeljom), ali postoje termini i tokom nedelje (o čemu se možete informisati kod savetnika za upis na telefon 011 33 74 075)
✔ nastava se održava u nastavnom centru Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46)
✔ radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, u proseku od 6 do 8 đaka u grupi

Vrsta ispita:Predznanje na nivou:Nastavni fond:Trajanje kursaCena:Akcijska
cena:
CAEC1.2 ili C1.350 šk. časova4 meseca299 €219 €
Vrsta ispita:CAE
Predznanje na nivou:C1.2 ili C1.3
Nastavni fond:50 šk. časova
Trajanje kursa4 meseca
Cena:299 €
Akcijska
cena:
219 €

U cenu CAE pripremnog kursa je uključeno:

✔ upis na pripremni kurs za CAE ispit
✔ polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
✔ pohađanje pripremnog kursa
✔ redovne konsultacije sa profesorima
✔ osiguranje polaznika tokom trajanja pripremnog kursa
✔ celokupan prateći nastavni materijal (redovni i vanredni domaći zadaci, kontrolni i probni testovi…)
✔ osnovni udžbenik sa primerima i modelima ispita nije uračunat u cenu
✔ polaganje kontrolnih ispita i ispita simulacije polaganja ispita (pismenih i usmenih)

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema Equilibrio u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja zbog nepreciznosti i nepouzdanosti ovakve vrste testa, jer ona ne bi omogućila formiranje grupa polaznika homogenih po nivou znanja.

Prilikom prijave na CAE pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrđuje postojeće predznanje.

Procenat uspešnosti naših polaznika pri polaganju CAE (Certificate in Advanced English) ispita:98,6%

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

✔  kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst

✔ slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad

✔ učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave

✔radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

 

Pogledajte utiske polaznika CAE kurseva klikom OVDE

Pročitajte najčešća pitanja polaznika pripremnih kurseva

Za prijave i dodatne informacije možete kontaktirati našeg savetnika za upis na 069 33 73 597 (10 – 17h), 011 33 74 075.

Na ovaj kurs mozete se prijaviti popunjavanjem online formulara klikom na PRIJAVA

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.