O-NAMA
pripremni kursevi
EQUILIBRIO – Obrazovni sistem  postoji već dve decenije i jedna je od najpoznatijih i najuglednijih škola za učenje stranih jezika na teritoriji Srbije.

U okviru osnovne delatnosti EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema je izvođenje visokostručne nastave stranih jezika za polaznike različitih profila, putem visoko kvalitetnih kurseva (kursevi za decu od 3 do 10 godina, kursevi za decu od 11 do 14 godina, kampovi za osnovcekursevi za srednjoškolcekursevi za studentekursevi za odraslekursevi za nezaposlena licaindividualni kursevi stranih jezika itd)

Kursevi koji se održavaju u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu  u potpunosti su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Profesori EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema su vrhunski stručnjaci sa iskustvom, specijalizovani za izvođenje nastave, prateći poslednje trendove iz oblasti obrazovanja.

Naš pristup učenju jezika je interaktivan i sve vreme se bazira na stalnoj komunikaciji na stranom jeziku. Od momenta kada čas počne, svaka komunikacija je na stranom jeziku. Naš cilj je da kroz interakciju na časovima progovorite ilu usavršite strani jezik što pre.

Osim opštih i specijalizovanih kurseva jezika u prostorijama škole, Obrazovni sistem EQUILIBRIO izvodi i visokokvalitetne kurseve stranih jezika za firme i preduzeća širom Srbije, a naša referentna lista svakog dana je sve bogatija firmama i preduzećima koji nam ukazuju svoje poverenje i odlučuju da usavršavanje svojih zaposlenih povere Obrazovnom centru EQUILIBRIO.

Više o svim edukativnim programima koje realizuje EQUILIBRIO – Obrazovni sistem  možete pročitati na www.equilibrio.rs