Stipendije za studente - Jezička skala A1-C2
 

Jezička skala A1-C2

https://www.pripremnikursevi.com/wp-content/uploads/2019/10/jezicka_skala_a1_c1.jpg

Ako ste u poslednjih nekoliko godina želeli da upišete kurs stranog jezika ili ste se raspitivali o uslovima studiranja ili zaposlenja u inostranstvu, verovatno ste primetili da je nivo znanja stranog jezika predstavljen u vidu skale od A1 do C2. Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja. Ova skala je rezultat više od dve decenije istraživanja i deo je smernica Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Zahvaljujući njoj moguće je porediti testove i poznavanje stranih jezika prevazilazeći jezičke i državne barijere.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. godine.  Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge). Glavni cilj je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Zahvaljujući ovom okviru stvoren je temelj za sastavljanje nastavnih planova, programa i materijala za učenje, kao i za ocenjivanje jezičkih kompetencija. Pored evropskih zemalja, ovi standardi su se proširili i na ostale delove sveta, kao npr. Kolumbiju i Filipine, a dostupni su na 39 jezika, između ostalih na arapskom, kineskom i japanskom. Jedan od temeljnih dokumenata ovog okvira je Evropski jezički portfolio koji se sastoji iz tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

CEF ne nudi samo skalu znanja stranih jezika, nego i detaljnu analizu komunikativnih konteksta, tema, zadataka i ciljeva, kao i detaljne opise kompetencija na koje se oslanjamo pri komunikaciji. Zbog ovoga se CEF sve više koristi u obrazovanju nastavnika jezika, reformama nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i razvijanju nastavnih materijala, a šest referentnih nivoa se sve više priznaju kao evropski standard za utvrđivanje nečijeg poznavanja stranog jezika.

Saznaj kako možeš da dobiješ stipendiju za učenjenje stranih jezika klikom OVDE.

Pročitaj još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrij jezičke zanimljivosti klikom na KORISNE TEKSTOVE.