Go to Top

Writing for exams

Writing for exams namenjen je onima koji planiraju da polažu TOEFL, IELTS, FCE, CAE ili CPE ispit, a samostalno se pripremaju za delove ispita koji sadrže razumevanje odslušanog ili pročitanog teksta, gramatiku i vokabular engleskog jezika, ali im je potrebna pomoć oko pisanja eseja ili bilo koje vrste zadatka koji zahteva pismeno izražavanje.

Kada treba da se napiše esej ili neka druga vrsta pismenog zadatka, neretko je neophodna pomoć stručnjaka u vidu instrukcija, smernica i povratnih informacija od strane nekoga ko je dobro upoznat sa tim ispitom i načinom pisanja na engleskom jeziku. Razlog za to je specifična forma koju svaki od pismenih zadataka zahteva, ograničeno vreme koje je dato i striktan broj reči u okviru kojih taj zadatak mora da se uspešno realizuje. Kako se ti zahtevi razlikuju u zavisnosti od vrste ispita koji se polaže, postoje tri tipa ovoga kursa: Writing for IELTS, Writing for TOEFL i Writing for FCE, CAE and CPE.

Writing for IELTS obuhvata pripremu za polaganje pismenog dela General i Academic modula. Na časovima će se obrađivati sastavljanje različitih vrsta pisama, analize grafikona, tabela i procesa, kao i pisanje različitih vrsta eseja.

Writing for TOEFL podrazumeva pripremu za polaganje pismenog dela TOEFL ispita. Na časovima će se obrađivati pisanje integrisanog zadatka koji podrazumeva poređenje i analizu odslušanog i pročitanog teksta, kao i pisanje različitih vrsta eseja.

Writing for FCE, CAE, CPE obuhvata pripremu za polaganje pismenog dela Kembridžovih ispita. Kako su zadaci na ova tri nivoa ispita zasnovana na istom ili vrlo sličnom principu, jedan kurs pokriva pripremu za sva tri ispita. Na časovima će se obrađivati sastavljanje različitih vrsta pisama, izveštaja, predloga, članaka, kritičkog prikaza, kao i pisanje različitih vrsta eseja.

Svaki od ovih kurseva organizovan je kao kombinacija 5 časova od 150 minuta koje učenici pohađaju u grupi, kao i individualnih konsultacija, bilo uživo sa profesorom, bilo putem i-mejla, a u zavisnosti od vaših želja. Tokom interaktivnih časova analiziraćete primere pisanih zadataka, dobiti jasne smernice vezane za formu i sadržaj određenog tipa zadatka, i vežbati kako da poboljšate svoje pismeno izražavanje na engleskom jeziku. Nakon časova, napisaćete svoje odgovore na konkretne zadatke, poslati ih profesoru i detaljno ih analizirati sa profesorom, tokom konsultacija ili putem i-mejla, onako kako vama više odgovara. Tako ćete tokom kursa naučiti da u relativno kratkom vremenskom roku uspešno odgovorite na svaki zadatak koji će vam biti postavljen tokom polaganja nekog od međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika.

Da biste mogli da pratite nastavu i ispunjavate zahteve koje pisanje ovih zadataka podrazumeva, neophodno je da vaše predznanje bude na minimum B1 nivou, a poželjno je da bude i više.

Opšte informacije o kursu Writing for exams:
 početak nastave – april 2017.
 trajanje kursa – 5 nedelja
 tempo rada – 1 x nedeljno po 150 minuta
 nastava se održava radnim danima ili vikendom

Vrsta kursa: Trajanje kursa: Regularna cena: Akcijska cena:
Writing for IELTS 5 nedelja 79 € 49 €
Writing for TOEFL 5 nedelja 79 € 49 €
Writing for FCE, CAE i CPE 5 nedelja 79 € 49 €

* plaćanje se vrši  u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

U cenu je uključeno:
 upis na kurs pisanja
 polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja nivoa znanja
 pohađanje kursa
 redovne konsultacije sa profesorima
 osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
 celokupan nastavni materijal (materijal za rad na času, domaći zadaci, kontrolni testovi…)
 simulacije polaganja pismenog dela ispita

 

Za više informacija možete kontaktirati našeg savetnika za upis na 060 33 73 596
ili na i-mejl savetnik@pripremnikursevi.com

Prijave na 011 33 74 058

Ukoliko želite možete se na ovaj kurs prijaviti i popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)