Go to Top

Pripremni kursevi za FCE, CAE i CPE ispite


Pripremni kursevi za polaganje FCE, CAE i CPE ispita omogućavaju vam da spremite i položite neki od ovih ispita i na taj način dobijete potvrdu o svom nivou znanja koja se traži na većini univerziteta engleskog govornog područja, u svetskim kompanijama (pri prijavljivanju za posao i praksu) ili pri konkurisanju za neke od stipendija.

FCE (First Certificate in English) je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Posedovanje ovog sertifikata potvrđuje da kandidat poseduje dovoljno jezičkog znanja i razvijene sve četiri jezičke kompetencija tako da može samostalno da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja i može precizno da razume i daje informacije na ovom jeziku. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i određene studijske programe širom Evrope, Ujedinjenog Kraljevstva, ali i svuda u svetu. FCE ispit otvara vrata za dalje obrazovanje i profesionalno usavršavanje, kao i vrata ka višim nivoima Cambridge ESOL ispita – CAE i CPE.

(pogledajte dodatne informacije o FCE pripremnom kursu)

CAE (Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Ovaj sertifikat predstavlja dokaz da znanje engleskog jezika polaznika zadovoljava apsolutno sve standarde koji se očekuju od jednog profesionalaca u korporativnom i poslovnom okruženju ili od studenata u jednom akademskom okruženju, tj. na osnovnim i master univerzitetskim studijama. Samim tim, ovaj ispit namenjen je svim studentima koji žele da započnu ili nastave studije u inostranstvu, kao i poslovnim ljudima koji žele da imaju dokaz o izuzetno visokom stepenu vladanja jezičkim kompetencijama na engleskom jeziku, a kao podršku radnoj biografiji ili kao odgovor na zahtev sve većeg broja poslodavaca na tržištu koji od svojih zaposlenmih zahtevaju polaganje upravo CAE ispita. CAE sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža u svetu, kao i najvećih svetksih kompanija, ako što su: MICROSOFT, COCA-COLA, SONY, BOSCH, DHL, NOKIA, SIEMENS, ADIDAS itd.

(pogledajte dodatne informacije o CAE pripremnom kursu)

CPE (Certificate of Proficiency in English) je najviši nivo Kembridž ispita engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. Namenjen je onima koji koriste engleski u profesionalne i akademske svrhe. CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Gotovo svi poslodavci u svetu takođe priznaju ovaj sertifikat, obzirom da je reč o najvišem mogućem nivou poznavanja engleskog jezika.

(pogledajte dodatne informacije o CPE pripremnom kursu)

Opšte informacije o pripremnim kursevima u Obrazovnom centru EQUILIBRIO:
početak nastave – januar 2018.
ukupni fond – 60 školskih časova
pripremni kurs traje 4,5 meseci
tempo rada – 1 x nedeljno po 150 minuta
nastava se održava uglavnom vikendom (subotom ili nedeljom), ali postoje termini i tokom nedelje (o čemu se možete informisati kod savetnika za upis na telefon 011 33 74 075)
radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, u proseku od 6 do 8 đaka u grupi

Tokom 2018. godine Obrazovni sistem Equilibrio odobrava akcijske cene za FCE, CAE i CPE pripremne kurseve.

Vrsta ispita: Predznanje na nivou: Nastavni fond: Trajanje kursa: Regularna cena: Akcijska cena:
FCE B2.3 ili B2.4 60 šk. časova 4,5 meseca 299 € 219 €
CAE C1.2 ili C1.3 60 šk. časova 4,5 meseca 299 € 219 €
CPE C1.3 ili C2 60 šk. časova 4,5 meseca 299 € 219 €

* plaćanje se vrši na 3 rate, u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

U cenu je uključeno:
upis na pripremni kurs za FCE, CAE ili CPE ispit
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
pohađanje pripremnog kursa
redovne konsultacije sa profesorima
osiguranje polaznika tokom trajanja pripremnog kursa
celokupan prateći nastavni materijal (redovni i vanredni domaći zadaci, kontrolni i probni testovi…)
osnovni udžbenik sa primerima i modelima ispita nije uračunat u cenu
polaganje kontrolnih ispita i ispita simulacije polaganja ispita (pismenih i usmenih)

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema Equilibrio u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

Prilikom prijave na neki od pripremnih kurseva obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrđuje postojeće predznanje.

Procenat uspešnosti pri polaganju: 98,1%

(Pogledajte utiske polaznika FCE kurseva)

(Pogledajte utiske polaznika CAE kurseva)

(Pogledajte utiske polaznika CPE kurseva)

Pročitajte najčešća pitanja polaznika pripremnih kurseva

Za više informacija možete kontaktirati našeg savetnika za upis na 060 33 73 596
ili na i-mejl savetnik@pripremnikursevi.com

Prijave na 011 33 74 058

Ukoliko želite možete se na ovaj kurs prijaviti i popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)