Go to Top

Kako izgleda IELTS ispit?

Razumevanje odslušanog teksta (Listening) Razumevanje pročitanog teksta (Reading) Veština pisanog izražavanja (Writing) Veština usmenog izražavanja (Speaking)
Trajanje: U proseku, veština razumevanja odslušanog teksta traje tridesetak minuta uz dodatno vreme u trajanju od deset minuta predviđeno za prenošenje odgovora na papir predviđen za to. Trajanje:Deo testa kojim se procenjuje veština razumevanja pročitanog teksta traje sat vremena (60 minuta) i na ovom delu testa kandidatu nije odobreno dodatno vreme za prenošenje odgovora na papir predviđen za to. Trajanje:Deo testa kojim se procenjuje veština pisanog izražavanja kandidata traje sat vremena(60 minuta). Trajanje:Deo testa kojim se procenjuje veština usmenog izražavanja kandidata traje u proseku od 11 do 14 minuta.
Broj i tipovi pitanja: Broj i tipovi pitanja: Tipovi i broj zadataka: Delovi testa:
Ukupan broj pitanja je četrdeset (40).Na testu se kandidat susreće sa različitim tipovima pitanja,od kojih su neka:- pitanja sa više ponuđenih odgovora- povezivanje rečeničnih delova- označavanje delova dijagrama-popunjavanje tabela-dopunjavanje rečenica i drugi. Ukupan broj pitanja je četrdeset (40).Na testu se kandidat susreće sa različitim tipovima pitanja, od kojih su neka:- pitanja sa više ponuđenih odgovora- povezivanje odgovarajućih informacija- odabir odgovarajućih podnaslova delova teksta- određivanje da li je data tvrdnja vezana za pročitani tekst istinita ili ne, ili pak nije ni data u tekstu, i drugi. Ukupan broj pisanih zadataka je dva.Od kandidata se traži da napiše dva teksta vodeći se detaljnim uputstvima zadataka. Prvi pisani odgovor trebalo bi da broji 150, a drugi 250 reči. Ukupan broj delova testa kojim se procenjuje veština usmenog izažavanja kandidata je tri, od kojih svaki u proseku traje 4 minuta. Kandidat razgovara sa ispitivačem, a razgovor se snima u celini.
Veštine slušanja koje se testom procenjuju: Veštine čitanja koje se testom procenjuju: Veštine pisanog izražavanja koje se testom procenjuju: Veštine usmenog izražavanja koje se testom procenjuju:
Ovim delom testa procenjuju se različite veštine razumevanja odslušanog teksta, od kojih su neke:- razumevanje osnovne ideje celog teksta- uočavanje konkretnih informacija;- prepoznavanje stavova i mišljenja različitih govornika- određivanje cilja njihovog usmenog izlaganja- praćenje toka razgovora, i tome slično. Ovim delom testa procenjuju se različite veštine razumevanja pročitanog teksta, od kojih su neke:- razumevanje glavne ideje teksta- određivanje konkretnih traženih informacija- razumevanje posrednog značenja delova teksta- određivanje stava autora, kao i namene, svrhe samog teksta, i slično. U oba teksta se procenjuje veština kandidata da napiše odgovor koji je:- odgovarajućeg sadržaja- pravilne organizacije ideja- tačan kako gramatički tako i po pitanju izbora reči (registar)Potrebno je imati na umu da se zadaci na ovom delu ispita umnogome razlikuju ukoliko kandidat polaže Opšti, ili pak Akademski IELTS test. Usmeno izlaganje kandidata će biti procenjivano na osnovu nekoliko kriterijuma, od kojih su neki:- sposobnost davanja informacija i iznošenja mišljenja na postavljena pitanja vezana za svakodnevne teme, situacije ili iskustva- sposobnost samostalnog izlaganja na zadatu temu- sposobnost iznošenja argumentovanog mišljenja- sposobnost diskutovanja i spekulisanja na razne teme i slično.
Povratak na stranicu Pripremni kursevi za polaganje TOEFL i IELTS ispita