Go to Top

Informacije o pripremnim kursevima


Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita omogućavaju vam da spremite i položite neki od ovih ispita, i na taj način dobijete internacionalnu diplomu o svom nivou znanja, a koja se traži na većini univerziteta engleskog govornog područja, u brojnim svetskim kompanijama (pri prijavljivanju za posao ili praksu), ili pri konkurisanju za neke od stipendija.

Obrazovni sistem EQUILIBRIO već 17 godina organizuje pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika – TOEFL, IELTS, FCE, CAE i CPE, sa izuzetno visokom prolaznošću svojih polaznika, koja je u 2016. bila čak 98,1%.

Predavači na pripremnim kurevima su diplomirani i master profesori, usko specijalizovani za izvođenje pripremne nastave za polaganje međunarodno priznatih ispita. Svojom izuzetnom profesionalnošću, odgovornoću, mentorskim radom i individualnim pristupom u radu, dovode ogroman broj naših polaznika do izvrsnih rezultata na međunarodim ispitima i internacionalnih diploma, primenjivih kako u poslovnom, tako i u akademskom okruženju.

Metodika rada koja se primenjuje u pripremnoj nastavi za polaganje međunarodno priznatih ispita u potpunosti je prilagođena strukturi i formi ovih ispita i radi na razvijanju, kako jezičkih, tako i drugih veština, koje su od izuzetnog značaja, ali i preduslov za uspešno polaganje ovih ispita i sticanje međunarodno priznate diplome. Upravo metodika rada koju primenjujemo, kao i predavači, usko specijalizovani za izvođenje pripremne nastave za polaganje međunarodno priznatih ispita, dovode ogroman broj naših polaznika do izvrsnih rezultata na međunarodim ispitima i internacionalne diplome, primenjive kako u poslovnom, tako i u akademskom okruženju.

Obrazovni centar EQUILIBRIO vrši 3 puta godišnje upis na pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita: u decembru (zimski semestar sa početkom u januaru), u martu (prolećni semestar sa početkom u aprilu) i u septembru (jesenji semestar sa početkom u oktobru).

FCE, CAE i  CPE su međunarodno priznate diplome trajnog karaktera, primenjive kako u poslovnom, tako i u akademskom oktruženju.

TOEFL i IELTS su međunarodno priznate diplome koje traju dve godine i služe vam prilikom aplikacije za studije u inostranstvu, iseljeničku vizu, posao, seminar ili konferenciju u inostranstvu. Nakon dve godine, ove diplome postaju apsolutno nevažeće.

  FCE, CAE, CPE TOEFL, IELTS
TEMPO RADA  1x nedeljno po 150 min. 1x nedeljno po 150 min.
TRAJANJE KURSA*  4,5 meseca ili 9 meseci 2,5 meseca ili 5 meseci
NASTAVNI FOND*  60 ili 120 školskih časova 32 ili 64 školska časa
TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE vikendom (dnevni termini)
ili radnim danima (večernji termini)
vikendom (dnevni termini)
ili radnim danima (večernji termini)
POČETAK
KURSA
oktobar
januar
oktobar
januar
april

*Trajanje kursa, kao i nastavni fond zavise od prethodno utvrđenog nivoa znanja

Za informacije o FCE, CAE i CPE pripremnim kursevima, kliknite na: priprema za FCE, CAE, CPE.
Za informacije o TOEFL i IELTS pripremnim kursevima, kliknite na: priprema za TOEFL i IELTS.